Online archive - find the most current content at nordregio.org

Scenarier for Nordens Infrastrukturlandskap

Transportinfrastruktur, miljø og regional udvikling Del II. Nordregio Report 1999:6

Med nærværende rapport fremlægges resultaterne af anden del af forskningsprojektet De Store Nordiske Transportprojekter, som fokuserer på den enorme udbygning af transportinfrastrukturen, som er foregået i 1990erne i alle de nordiske lande. Sigtepunktet er at analysere de regionala og miljømæssige konsekvenser af denne udbygning.

Det samlede projekts perspektiv sammenstilles i to forskellige scenarier forfattet af projektgruppen i fællesskab, den brede vej og den smalle vej. Til slut i rapporten er medtaget en omfattende transportstatistik.

Contents:

  • Thorstein Thorsteinsson: Transportens koncepter
  • Sune Berger & Tor Selstad: Infrastrukturen och den regionala utvecklingen
  • Karl G. Høyer & Bo Elling: Transportinfrastruktur og miljø
  • Sune Berger, Bo Elling, Karl Georg Høyer, Tor Selstad & Thorstein Thorsteinsson: Scenarier for Nordens infrastrukturlandskap
  • Morten Simonsen: Appendix - Dokumentasjon av transportdatabasen