Online archive - find the most current content at nordregio.org

Ekonomi- och administrationschef till Nordens bästa forskningsmiljö

Nordregio söker ny ekonomi- och administrationschef

I rollen som ekonomi- och administrationschef kommer du att leda och samordna Nordregios administrativa funktioner (ekonomi, personalfrågor, IT och kontor). Ekonomi- och administrationschefen är direkt underställd direktören, medlem av ledningsgruppen och ställföreträdare till direktören. Den vi söker måste både vara strategisk och operativ, eftersom Nordregio är en relativt liten institution med ca 30 medarbetare totalt, varav 5 inom administrationen.

Huvudinriktningen på dina arbetsuppgifter ligger inom ekonomisk planering, budgetering, och rapportering (med utgångspunkt i en projektorganisation). Du ska också ha god kännedom om gällande lagstiftning, avtal och regler främst inom personalområdet, bokföring, skatter och avgifter, arkivering och offentlig upphandling. Du ska vara en god arbetsledare, med personalansvar för den administrativa personalen, vara ett stöd för forskare och projektledare samt bidra till Nordregios lednings- och utvecklingsarbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Du ska ha flerårig erfarenhet av administration och personalledning, gärna från en uppdrags-/ projektbaserad organisation. Du har även erfarenhet av projektredovisning och uppföljning. I botten har du en universitets- eller högskoleexamen inom ekonomi eller liknande. Utöver det bör du ha mycket goda kunskaper i både svenska och engelska och du bör även förstå danska och norska. Det är viktigt med goda kunskaper i MS Office och då främst Excel. Goda IT-kunskaper är meriterande, liksom erfarenhet av EU-finansierade projekt samt att ha jobbat med ekonomisystemet Agresso.

Personliga färdigheter

Du är serviceinriktad och flexibel, har gott omdöme och ett lösningsorienterat arbetssätt. Du har god samarbetsförmåga och trivs i en mångkulturell miljö.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder tidsbegränsad anställning på fyra år med möjlighet till förlängning på ytterligare fyra år. Om du är statligt anställd i ett nordiskt land är du enligt "Rättställningsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de nordiska institutionernas och deras anställdas rättställning" berättigad till tjänstledighet så länge som din anställning på Nordregio varar.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av direktör Kjell Nilsson, kjell.nilsson@nordregio.se tfn +46 72 300 8857 eller nuvarande administrationschef Jacob Boëthius, jacob.boethius@nordregio.se tfn +46 70 661 54 55.

Ansökan inkl. CV och personligt brev skickas via e-post till nordregio@nordregio.se senast den 15 januari 2014, kl. 12:00. Anställningsintervjuer kommer att hållas i vecka 4.