Online archive - find the most current content at nordregio.org

Norden attraherar

I en globaliserad värld ökar behovet av samarbete inom Norden. Men hur konkurrenskraftiga är de nordiska länderna? Vad är unikt med Norden? Möt Adrian Wooldridge från The Economist och Jose Enrique Garcilazo från OECD som ger sin syn på saken.

Photo left to right: Johannes Jansson/norden.org, Heidi Widero, Nicolai Perjesi

Den 14-15 oktober arrangerar Nordregio i samarbete med Näringsdepartementet, Nordiska Ministerrådet och Reglab konferensen Attraktionskraft Norden i Saltsjöbaden.

Attraktionskraft Norden behandlar aktuella ämnen som:

  • Hur ser framtidens befolkning ut i Norden?
  • Vem är "winner" och vem är "loser" i kampen om med­borgarna?
  • Varför klarar sig vissa regioner bättre än andra i konkurren­sen om kapital, kvalificerad arbetskraft och unga talanger?
  • Vad är det som är tilldragande och som lockar kvinnor och män samt företag till en speciell trakt?
  • Är jämställdhet och grön innovation bra för tillväxten?
  • Hur kan fysisk planering bidra till en positiv näringslivsutveckling?

Programmet bjuder på exempel och erfarenheter från de olika nordiska länderna med deltagare från hela Norden. Se hela programmet.

Plats: Vår Gård, Saltsjöbaden

Tid: 14 oktober 11.00- 18.00 och tisdag 15 oktober 08.30 – 15.15

Arrangörer:

NordregioNordiska Ministerrådet

 


 

 

NäringsdepartementetReglab