Online archive - find the most current content at nordregio.org

Kjell Nilsson ny direktör för Nordregio

Dr Kjell Nilsson har utsetts till ny direktör för Nordiska Ministerrådets forskningsinstitut Nordregio, beläget i Stockholm. Kjell Nilsson är forskare med stort engagemang i nordiskt samarbete.

"Jag är övertygad om att det finns en växande potential för de nordiska länderna att ha en ledande internationell roll inom många områden, genom att arbeta mer tillsammans" säger Kjell Nilsson. "Regionalpolitik, urban och rural utveckling, samt grön tillväxt som Nordregio arbetar med är goda exempel på sådana områden."

Kjell Nilsson tillträder positionen som direktör den 1 februari 2013. Han kommer närmast från Skov & Landskab vid Köpenhamns universitet, där han varit vicedirektör och avdelningschef för Parker og Urbane Landskaber. Kjell Nilsson är landskapsarkitekt och doktorerade vid Sveriges Lantbruksuniversitet 1989.

För mer information kontakta:

Kjell Nilsson

Director

Anna Lena Schlossman

Head of Communications

 


Download photo of Kjell Nilsson

Article in English