Online archive - find the most current content at nordregio.org

Kjell Nilsson ny direktør i Nordregio

Dr. Kjell Nilsson er ansatt som ny direktør for Nordisk Ministerråds forskningssenter Nordregio, som ligger i Stockholm. Kjell Nilsson er en forsker med stort engasjement i det nordiske samarbeidet.

"Jeg er overbevist om at det finnes et voksende potensiale for at de nordiske landene skal kunne innta en ledende internasjonal rolle innenfor mange ulike områder gjennom å samarbeide tettere," sier Kjell Nilsson. "Regionalpolitikk, urban og rural utvikling, samt grønn vekstpolitikk som Nordregio arbeider med, er gode eksempler på slike områder."

Kjell Nilsson tiltrer stillingen som direktør den 1. februar 2013. Han kommer sist fra Skov & Landskab ved Københavns universitet, hvor han var visedirektør og avdelingssjef for Parker og Urbane Landskaber. Kjell Nilsson er landskapsarkitekt og har en doktorgrad fra Sveriges Landbruksuniversitet (1989).

For mer informasjon kontakt:

Kjell Nilsson

Director

Anna Lena Schlossman

Head of Communications

 


Download photo of Kjell Nilsson

Article in English