Online archive - find the most current content at nordregio.org

Women bigger threat than climate change?

Nordregio´s Rasmus Ole Rasmusen on radio: SR Vetandets värld and NRK Sami Radio.

In Swedish
"Majoriteten av de 56000 grönländarna försörjer sig på verksamheter som inte direkt påverkas av klimatförändringar" säger Rasmus Ole Rasmusen.
SR Vetandets värld 2010-12-13

In Norwegian
"Sosiale endringer er årsaken til at det tradisjonelle levesettet blir forlat" sier Rasmus Ole Rasmusen.
NRK Sami Radio 2010-12-14

More about:

Rasmus Ole Rasmussen

Senior Research Fellow