Online archive - find the most current content at nordregio.org

Gränsfall (2006)

Platsens betydelse för omställning och utveckling i en gränsregion. Nordregio 2006

I gränstrakten mellan Sverige och Norge har befolkningen varit van vid att dra nytta av skillnaderna mellan länderna, t.ex. när det gäller skillnader i priser på varor och tjänster. Samtidigt har gränsen i andra sammanhang varit så obetydlig att man knappast reflekterat över den. Det har varit lätt att resa över, utan gränskontroller eller andra hinder. Kommer man från Sverige märker man övergången framförallt för att de vita mittmarkeringar i vägbanan övergår till gula och att det genast börjar dyka upp skyltar utefter vägen som anger att man kan få hyra en "hytte" för 175 Nkr/dygn. Då vet man att man kommit över på norska sidan. Man har visserligen fått vissa föraningar genom de stora handelsbodarna i denna i övrigt ganska glesbefolkade svenska region. Kommersen är som sagt livlig över gränsen.

Vad gränsen betyder i ett större sammanhang och hur den präglar det sociala och ekonomiska livet på båda sidorna har varit en forskningsfråga i projektet "Omställning och utveckling i Inre Skandinavien". Gränsregionen har formerats inom EUs Gemenskapsinitiativ InterregIIIA och består på svenska sidan av Värmlands samtliga kommuner samt Malung och Älvdalen i Dalarna. På den norska sidan är det hela Hedmarks fylke samt delar av fylkena Akershus och Østfold som utgör regiondelen.