Online archive - find the most current content at nordregio.org

Elin Slätmo

Senior Research Fellow

Human geographer specialised in social-environmental studies of governance of natural resources, sustainability and actors involved in negotiations around the use of land. My ambition is to develop conceptual and applied knowledge about the relationship between humans and the environment concerning norms, practices and power. This manifest itself primarily through studies of policy in the Global North contexts. 

Academic qualifications

PhD in Human Geography (University of Gothenburg, Sweden, 2014)

MSc in Human and Economic Geography (University of Gothenburg, Sweden, 2009)

MSc in Environmental Science with Specialization in Environmental Planning (University of Gothenburg, Sweden, 2009)

Languages

  • Swedish (mother tongue)
  • English (fluent) 
  • Norwegian (working knowledge)
  • Danish (working knowledge)


Prior Positions

Post-doctoral researcher and research fellow at the division of Rural Development, Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences (2015 - 2017) 

PhD-student, lecturer and research fellow at the division of Human Geography, Department of Economy and Society, University of Gothenburg. To division homepage (2009 - 2015)

Guest researcher at The Australian Centre for Cultural Environmental Research (AUSCCER) Wollongong University, Australia. Blogpost at AUSCCER (2013)


 

Publications

Peer reviewed publications

Slätmo, E. (2017). Preservation of Agricultural Land as an Issue of Societal Importance. Rural Landscapes: Society, Environment, History, 4(1): 2, 1–12, DOI: https://doi.org/10.16993/rl.39 

Slätmo, E., Fischer, K. and Röös, E. (2017). The Framing of Sustainability in Sustainability Assessment Frameworks for Agriculture. Sociologia Ruralis, 57(3), p. 378-395. DOI:  https://doi.org/10.1111/soru.12156

Slätmo, E. (2016). Challenges in Agricultural Land Management – A Scandinavian perspective on Contextual Variations and Farmers’ Room to Manoeuvre. In Head, L., Saltzman, K., Setten, G. & Stenseke, M. (Eds.), Nature, Temporality and Environmental Management: Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapes. (ISBN: 978-1-47-246465-1). Routledge, Abingdon, Oxon, p. 169-185. Have a look at the book

Slätmo, E. (2014). Jordbruksmark i förändring. Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge. Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska institutioner. Avhandlingar. Serie B, nr 125, Göteborg. ISBN 91-86472-73-9  Läs avhandlingen

Beilin, R., Lindborg, R., Stenseke, M., Pereira, H.M., Llausàs, A., Slätmo, E., Cerqueira, Y., Navarro, L., Rodrigues, P., Reichelt, N., Munro, N., & Queiroz, C. (2014). Analysing how drivers of agricultural land abandonment affect biodiversity and cultural landscapes using case studies from Scandinavia, Iberia and Oceania. Land Use Policy, 36(0), 60-72.

Stenseke, M., Lindborg, R., Dahlberg, A. & Slätmo, E. (2012). System or arena? Conceptual concerns around the analysis of landscape dynamics. I  Bieling, C. & Plieninger, T. (Red.), Resilience and the cultural landscape: Understanding and managing change in human-shaped environments. Cambridge University Press, Cambridge, p. 80-94.

Scientific and popular science reports  

Slätmo, E., Fischer, K. och Röös, E. (2017) Vad är ett hållbart jordbruk? Analys av tre ramverk för hållbarhetsbedömning. SLU, Framtidens lantbruk - djur, växter och markanvändning. Läs rapporten  

Andersson, L., Bengtsson, J., Dahlén, L., Ekelund Axelsson, L., Eriksson, C., Fedrowitz, K., Fischer, K., Friberg, H., Hallin, S., Hunter, E., Jansson, T., Johnsson, P., Mobjörk, M., Oskarsson, D., Patel, M., Rydhmer, L., Räty, R., Röös, E., Slätmo, E., Stenström, M., Sundberg, C., Svensson, C., Westholm, E., Wikman Svahn, P. (2016). Framtidsberättelser från lantbruket år 2030. Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet. Läs rapporten

Slätmo, E. (2015). Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland. Kunskapssammanställning och forskningsbehov. (Working Papers in Human Geography 2015:3). Avdelningen för Kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Till rapporten

Slätmo, E. & Stenseke, M. (2013). Offentlig förvaltnings hantering av jordbruksmark och landskapskvaliteter i tätortsnära områden. En studie av beslutsunderlag och processer i Sandnes och Sarpsborg kommuner. (Working Papers in Human Geography 2013:2). Till rapporten

Slätmo, E., Edling, P., Norderhaug, A. & Stenseke, M. (2012). Jorden vi ärvde. Den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, Stockholm, (Nr. 6, Årgång 151). Read the publication here

Peer reviewed publications

Slätmo, E. (2017). Preservation of Agricultural Land as an Issue of Societal Importance. Rural Landscapes: Society, Environment, History, 4(1): 2, 1–12, DOI: https://doi.org/10.16993/rl.39

Slätmo, E., Fischer, K. and Röös, E. (2017). The Framing of Sustainability in Sustainability Assessment Frameworks for Agriculture. Sociologia Ruralis, 57(3), p. 378-395. DOI: 10.1111/soru.12156

Slätmo, E. (2016). Challenges in Agricultural Land Management – A Scandinavian perspective on Contextual Variations and Farmers’ Room to Manoeuvre. In Head, L., Saltzman, K., Setten, G. & Stenseke, M. (Eds.), Nature, Temporality and Environmental Management: Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapes. (ISBN: 978-1-47-246465-1). Routledge, Abingdon, Oxon, p. 169-185. Have a look at the book

Slätmo, E. (2014). Jordbruksmark i förändring. Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge. Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska institutioner. Avhandlingar. Serie B, nr 125, Göteborg. ISBN 91-86472-73-9  Läs avhandlingen

Beilin, R., Lindborg, R., Stenseke, M., Pereira, H.M., Llausàs, A., Slätmo, E., Cerqueira, Y., Navarro, L., Rodrigues, P., Reichelt, N., Munro, N., & Queiroz, C. (2014). Analysing how drivers of agricultural land abandonment affect biodiversity and cultural landscapes using case studies from Scandinavia, Iberia and Oceania. Land Use Policy, 36(0), 60-72.

Stenseke, M., Lindborg, R., Dahlberg, A. & Slätmo, E. (2012). System or arena? Conceptual concerns around the analysis of landscape dynamics. I  Bieling, C. & Plieninger, T. (Red.), Resilience and the cultural landscape: Understanding and managing change in human-shaped environments. Cambridge University Press, Cambridge, p. 80-94.

Scientific and popular science reports  

Slätmo, E., Fischer, K. och Röös, E. (2017) Vad är ett hållbart jordbruk? Analys av tre ramverk för hållbarhetsbedömning. SLU, Framtidens lantbruk - djur, växter och markanvändning. Läs rapporten  

Andersson, L., Bengtsson, J., Dahlén, L., Ekelund Axelsson, L., Eriksson, C., Fedrowitz, K., Fischer, K., Friberg, H., Hallin, S., Hunter, E., Jansson, T., Johnsson, P., Mobjörk, M., Oskarsson, D., Patel, M., Rydhmer, L., Räty, R., Röös, E., Slätmo, E., Stenström, M., Sundberg, C., Svensson, C., Westholm, E., Wikman Svahn, P. (2016). Framtidsberättelser från lantbruket år 2030. Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet. Läs rapporten //Agriculture in 2030 – stories of the future [link: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fr-lantbr/publikationer/agriculture-in-2030---stories-of-the-future_webb.pdf

Slätmo, E. (2015). Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland. Kunskapssammanställning och forskningsbehov. (Working Papers in Human Geography 2015:3). Avdelningen för Kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Till rapporten

Slätmo, E. & Stenseke, M. (2013). Offentlig förvaltnings hantering av jordbruksmark och landskapskvaliteter i tätortsnära områden. En studie av beslutsunderlag och processer i Sandnes och Sarpsborg kommuner. (Working Papers in Human Geography 2013:2). Till rapporten

Slätmo, E., Edling, P., Norderhaug, A. & Stenseke, M. (2012). Jorden vi ärvde. Den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, Stockholm, (Nr. 6, Årgång 151). [link: http://www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-nr-6-2012/