Online archive - find the most current content at nordregio.org

Publications by Petri Kahila

Rauhut, Daniel & Kahila, Petri (2012). Youth Unemployment, Ageing and Regional Welfare: The Regional Labour Market Response to Ageing in Sweden. European Spatial Research and Policy, pp. 111-128

Lange, Stefanie & Kahila, Petri (2012). Managing Quality of Life in the Context of Urban-Rural Interaction – Approaches from the Baltic Sea Region. Nordregio Report 2012:3.

Dax, Thomas & Kahila, Petri (2011): Policy Perspective – The Evolution of EU Rural Policy, 87-106. In Copus, Andrew & Hörnström, Lisa (eds.): The New Rural Europe: Towards Rural Cohesion Policy. Nordregio Report 2011:1.

Kahila, Petri & Weingarten, Peter & Tepecik Diş, Aslı & Copus Andrew (2011): Territorial Cohesion as an Emerging Rural Policy Concept, 107-118. In Copus, Andrew & Hörnström, Lisa (eds.): The New Rural Europe: Towards Rural Cohesion Policy. Nordregio Report 2011:1.

Lange, Stefanie & Petri Kahila (2011). Involving stakeholders across administrative borders and sectors, 6-8. In: news brigde - NEW BRIDGES project newsletter 1/2011.

Kahila, Petri & Stefanie Lange (2010). Quality of life - article published in Baltic Cities Environmental 2:2010 ISSN 1455-0903. - NEW BRIDGES 2009-2011.

Stefanie Lange, Petri Kahila & Peter Schmitt (2010): Developing Quality of life and urban rural partnerships in the Baltic Sea Region. In: news brigde - NEW BRIDGES project newsletter 1/2010.

Kahila, P. & Gløersen, E. & Dubois; A. (2010). Territorial Diversity – maantieteelliset erityispiirteet aluekehittämisen haasteena (Territorial Diversity Challenging Regional Development). In Hirvonen, T. & Schmidt-Thomé, K. (Eds.): ESPONin ytimessä ja ympärillä, pp. 45-60. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 100, Espoo 2010.

MacLeod, M. & Van Well, L. & Sterling, J. & Kahila, P. (2010). The Role of Cultural Heritage in Rural Development. ESPON –project EDORA (European Development Opportunities in Rural Areas ) Working Paper 5. http://www.nordregio.se/inc/openitem.asp?id=115408&nid=2112

Kahila, P. & Nemes, G. & High, C. (2010). Institutional Capacity. ESPON –project EDORA (European Development Opportunities in Rural Areas ) Working Paper 7.

Dax, T. & Kahila, P. & Talbot, H. & Shucksmith, M. (2010). Implications for Cohesion Policy in Rural Europe. ESPON –project EDORA (European Development Opportunities in Rural Areas ) Working Paper 28.

Sillanpää, Keimo & Ålander, Tommi & Kahila, Petri & Mustonen, Verna & Ponnikas, Jouni (2009). Evaluating the Impacts of South-East Finland – Russia Interreg IIIA Neighbourhood Programme 2000-2006. TK-Eval, Kuopio.

Kahila, Petri & Rauhut, Daniel (2009). Policies for Maintained Employment and Welfare, pp. 93-110. In Rauhut, Daniel & Eðvarðsson, Ingi Rúnar (Eds.): The Potential Labour Supply in the Nordic Countries

Sillanpää, Keimo & Ålander, Tommi & Kahila, Petri: Ex post Evaluation of Interreg IVA the Southern Finland – Estonia Sub-Programme. TK-Eval, Kuopio.

Rauhut, Daniel & Kahila, Petri (2008). The Regional Welfare Burden in the Nordic Countries. Nordregio Working Paper 2008:6.

Dahlström, Margareta & Hansen, Malin & Östberg, Sara & Kahila, Petri: Storstadsnära landsbygd i regional utvecklingsplanering. Stockholm: RTK Rapport 4:2008.

Damsgaard, Ole et al. (2007). Urban development. Nordic strengths and challenges under the heading of a new global agenda, NordForsk Policy Briefs 3–2007

Schmitt, Peter & Kahila, Petri & Östberg, Sara & Stenström, Julia & Hansen, Malin & Ruotsalainen, Arto (2006). Polycentrisk stadsutveckling ur ett europeiskt och nordiskt perspektiv. Nordregio WP 2006:5.

Katajamäki, Hannu & Kahila, Petri & Lemetyinen, Telle (2006). Voimakaksikko. Kunnat ja paikalliset toimintaryhmät maaseutupolitiikan tekijöinä (Municipalities and local action groups as counterparts in rural policy). Vaasan yliopisto. Levón-instituutti, Julkaisu No. 120. Vaasa.

Zimmerbauer, Kaj & Kahila, Petri (2006). Seinäjoki-Peräseinäjoki kuntayhdistymisprosessin seurantatutkimus (Follow-up study of consolidation of City of Seinäjoki and Peräseinäjoki municipality), University of Helsinki, Ruralia institute, Publications 8

Heiskanen, Ulla-Mari & Kahila, Petri (2006). Kaupungin läheisen maaseutuasumisen kehittäminen: Esimerkkinä Seinäjoen ja Peräseinäjoen kuntaliitos (Developing residential areas adjacent to city areas: Case Seinäjoki and Peräseinäjoki), University of Helsinki, Ruralia institute, Publications 9

Kahila, Petri & Lakso, Timo & Suutari, Timo (2006). The Role of Policy and Governance in European Peripheral Regions. University of Helsinki, Ruralia Institute. Publications 5.

Kahila, Petri & Rinne-Koski, Katja (2005). Introducing The Concept Of Flexible Lifestyle: Framework And Theoretical Background, 295-307. In Zawalinska, Katarzyna (Ed.): Rural Development in the Enlarged European Union. Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences, Warsaw.

Asikainen, Paula & Kahila, Petri & Myllys, Riitta (2005). Hyvinvointipalvelut ja hoivayrittäjyys. Entrecare – Hyvinvointialan yrittäjyyden kasvuprojekti Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla. (Entrepreneurship in welfare sector - Growth possibilities in regions of Satakunta and South-Ostrobothnia) Satakunnan ammattikorkeakoulu Sarja A, Tutkimukset 4/2005, Satakunnan Painotuote Oy, Kokemäki.

Kahila, Petri & Myllys, Riitta (2005). ENTRECARE – Hyvinvointialan yrittäjyyden kasvuprojekti (ENTRECARE-project - Entrepreneurship in welfare sector), s. 13-23. Teoksessa Heikkilä, Matti & Lemponen, Virpi (Toim.) Näkökulmia hyvinvointipalvelujen tuottamiseen – yhteistyö palvelujen tarjoajana. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu 4/2005.